http://omdc.zhitomir.ua/
Телефон КНП ОМКДЦ
47-49-19

Урядова «гаряча лінія»
1545

Управління охорони здоров'я
47-44-22

Міністерства охорони здоров’я
0-800-801-333
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради
Телефон ОМКДЦ
(0412) 47-36-90
(068) 133-53-57

м. Житомир, вул. Пушкінська, 1

Наші підрозділи

Кардіо-диспансерне відділення

Ільчишина Олена Василівна

Кардіо-диспансерне відділення функціонує в складі ОМКДЦ з 1992 року.

З 1992 року кардіо-диспансерне відділення очолює лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії — Ільчишина Олена Василівна

З метою профілактики серцево-судинних захворювань та ускладнень на базі відділення організовано спеціалізовані кабінети:

 • аритмологічний;
 • кабінет корекції ліпідного спектру крові, надлишкової маси тіла та лікування різних форм ожиріння.

Основними завданнями КДВ є:

 • надання висококваліфікованої спеціалізованої діагностично-лікувальної та консультативної допомоги хворим з серцево-судинною патологією;
 • впровадження в практику нових методів діагностики та лікування, аналіз їх ефективності;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів з питань кардіології;
 • надання організаційно-методичної та консультативної допомоги лікувально-профілактичним закладам області з організації своєчасного виявлення та лікування хворих з серцево-судинною патологією;
 • проведення телеконсультацій лікарями діагностичного центру зі спеціалістами лікувально-профілактичних закладів області з метою надання консультативної допомоги з приводу діагностики захворювань, уточнення діагнозу і лікування, визначення подальшої тактики ведення пацієнта;
 • організація і проведення санітарно-просвітньої роботи з профілактики серцево-судинних захворювань;
 • виявлення осіб з гіперліпідеміями та корекція ліпідного спектру крові;
 • лікування різних форм ожиріння;
 • проведення добового моніторування ЕКГ за Холтером та добового моніторування артеріального тиску;
 • відбір хворих в обласну лікарню для проведення інтервенційних методів обстеження та лікування: коронароангіографії та коронарного стентування;
 • відбір та направлення хворих в кардіохірургічний центр обласної клінічної лікарні для оперативного лікування;
 • здійснення постійного контролю ефективності проведеної роботи шляхом:
  • аналізу і експертної оцінки рівня діагностики серцево-судинних захворювань, ефективності лікування, первинної і вторинної профілактики серцево-судинних захворювань;
  • контролю за основними показниками кардіологічної служби:
   • захворюваністю та поширеністю основних серцево-судинних захворювань;
   • первинною інвалідністю та смертністю в зв'язку з хворобами системи кровообігу;
  • оцінки роботи за кінцевими результатами: захворюваності на інфаркт міокарда та мозковий інсульт у хворих з гіпертонічною хворобою, смертності від серцево-судинних захворювань;
 • вирішення питань експертизи працездатності у хворих серцево-судинною патологією.

У відділенні працює 7 лікарів-кардіологів, ревматолог. Всі лікарі мають вищу кваліфікаційну категорію.

Кабінет корекції ліпідного спектру, надлишкової маси тіла та лікування різних форм ожиріння

З метою ранньої діагностики, профілактики та своєчасного лікування серцево-судинних захворювань в кардіо-диспансерному відділенні створено кабінет корекції ліпідного спектру крові та лікування різних форм ожиріння.

Завдання та функції кабінету:

 • обстеження і лікування пацієнтів з порушеннями ліпідного спектру крові - дисліпідемією;
 • обстеження і лікування пацієнтів з надлишковою масою тіла  і ожирінням;
 • розробка індивідуальних схем лікування пацієнтів з ожирінням, які включають дієтотерапію, корекцію вуглеводного, жирового, білкового обмінів, нетрадиційні методи лікування;
 • проведення спостереження за ефективністю призначеного лікування;
 • діагностика та лікування метаболічного синдрому.

Обстеження пацієнтів з надлишковою масою тіла і ожирінням включає:

 • клінічний огляд пацієнта;
 • антропометричні вимірювання (вага, зріст), визначення ідеальної ваги, розрахунок індексу ваги тіла;
 • ЕКГ, ЕХО-КГ, УЗД щитоподібної залози, органів черевної порожнини, нирок, наднирників;
 • лабораторне дослідження ліпідного спектру кров проводиться з визначенням дев’яти показників: загальний холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди низької щільності, ліпопротеїди дуже низької щільності, ліпопротеїди високої щільності, бета-ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності, тести на хіломікрони і пре-бета-ліпопротеїди;
 • консультації ендокринолога, гастроентеролога, гінеколога-ендокринолога.

Аритмологічний кабінет

Аритмологічний кабінет створено на базі кардіо-диспансерного відділення КНП ОМКДЦ в 1999 році.

Проведення холтерівського моніторування ЕКГ в аритмологічному кабінеті

В кабінеті сформовано автоматизований реєстр хворих з порушеннями ритму та провідності, яким встановлено штучний водій ритму, та хворих, які потребують імплантації штучного водія ритму.

Проводиться добове моніторування ЕКГ за Холтером. Налагоджена наступність в роботі між аритмологічним кабінетом КНП ОМКДЦ, кардіо-аритмологічним центром обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського та Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Завдання і функції кабінету:

 • амбулаторне обстеження та лікування хворих з порушеннями серцевого ритму та провідності;
 • проведення холтерівського моніторування ЕКГ для діагностики аритмій, оцінки ризику виникнення загрозливих для життя аритмій та контролю за ефективністю лікування;
 • відбір хворих на стаціонарне лікування в кардіо-аритмологічний центр обласної лікарні;
 • відбір хворих на оперативне лікування в кардіохірургічний центр обласної лікарні, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска».

Кабінет добового моніторування артеріального тиску

З метою покращення діагностики артеріальної гіпертензії та надання спеціалізованої  допомоги хворим з серцево-судинною патологією в 2006 році створено кабінет добового моніторування  артеріального тиску. Даний метод набув широкого застосування для виявлення артеріальної гіпертензії, підбору лікування та профілактики в подальшому серцево-судинних ускладнень.

Переваги добового моніторування АТ: велика кількість вимірювань артеріального тиску (АТ) протягом доби, можливість реєстрації АТ в обставинах максимально наближених до умов життя, реєстрація АТ під час денної активності, під час сну, можливість оцінки  циркадного ритму АТ та оцінки короткочасної варіабельності АТ. Особливі прогностичні значення мають середні величини АТ, отримані під час добового моніторування артеріального тиску.

Завдання і функції кабінету:

 • обстеження хворих з артеріальною гіпертензією методом добового моніторування артеріального тиску;
 • підбір гіпотензивних препаратів та контроль за їх ефективністю;
 • виявлення гіпертензії «білого халату»;
 • надання висококваліфікованої допомоги хворим з артеріальною гіпертензією.