http://omdc.zhitomir.ua/
Телефон КНП ОМКДЦ
47-49-19

Урядова «гаряча лінія»
1545

Управління охорони здоров'я
47-44-22

Міністерства охорони здоров’я
0-800-801-333
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради
Телефон ОМКДЦ
(0412) 47-36-90
(068) 133-53-57

м. Житомир, вул. Пушкінська, 1

Наші підрозділи

Доступ до публічної інформації

З метою впровадження європейських стандартів щодо відкритості і прозорості в роботі діагностичного центру, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», головним лікарем КНП ОМКДЦ Дімовою В.Ф. видано відповідний наказ, згідно з яким в діагностичному центрі створено належні умови для забезпечення доступу запитувачів до інформації, зокрема: визначено відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації, обладнано місця для роботи запитувачів до інформації.


Ці та інші заходи покликані забезпечити реалізацію конституційних прав громадян вільно збирати, використовувати та поширювати інформацію.


КНП ОМКДЦ здійснює надання публічної інформації у відповідь на інформаційні запити громадян.
Інформаційний запит до інформації складається за затвердженою формою.

Для оформлення інформаційного запиту належить вказати:

1. ім’я та прізвище запитувача до інформації, поштову адресу або адресу електронної пошти, контактний телефон;

2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3. підпис і дату.

Інформаційний запит до інформації оформляється письмово або в усній формі. Його можна надіслати листом, електронною поштою чи принести особисто  за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Пушкінська, 1;
e-mail: omkdc.zt.ua@gmail.com;
в усній формі за тел.:  47-49-19 в м. Житомирі.

Згідно із Законом публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана чи створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Відмова у наданні запиту на інформацію
КНП ОМКДЦ як розпорядник інформації має право відмовити у задоволенні запиту на інформацію у випадках, передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема, якщо:
- не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 вказаного Закону;
- не дотримано вимог щодо запиту на інформацію (вимоги викладені вище).

Додатки:

Закон України Про доступ до публічної інформації

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді