http://omdc.zhitomir.ua/
Телефон КНП ОМКДЦ
47-49-19

Урядова «гаряча лінія»
1545

Управління охорони здоров'я
47-44-22

Міністерства охорони здоров’я
0-800-801-333
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради
Телефон ОМКДЦ
(0412) 47-36-90
(068) 133-53-57

м. Житомир, вул. Пушкінська, 1

Наші підрозділи

Клініко-діагностична лабораторія КНП ОМКДЦ

Куйдан Світлана Петрівна
 • Клініко-діагностична лабораторія (КДЛ) КНП ОМКДЦ самостійно проводить всі необхідні лабораторні дослідження на сучасному повністю автоматизованому обладнанні.
 • Дослідження виконуються в найкоротші терміни (90% результатів усіх досліджень готові у день взяття біоматеріалу).  
 • Використовуються виключно оригінальні реактиви.
 • Постійна участь в зовнішній та внутрішній програмах контролю якості лабораторних досліджень.
 • КДЛ єдина в області проводить найширший спектр лабораторних досліджень:

- гормональні дослідження
- цитологічні дослідження
- біохімічні дослідження
- діагностика torch- та урогенітальних інфекцій
- діагностика вірусних гепатитів
- онкомаркери
- загально-клінічні  дослідження.
З 2004 року клініко-діагностичну лабораторію очолює лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії Куйдан Світлана Петрівна.
КДЛ забезпечена висококласним обладнанням, кваліфікованим персоналом та якісними реагентами іноземного виробництва, що дає можливість постійно розширювати та вдосконалювати перелік досліджень. У відділенні працює 19 співробітників, серед них — 7 з вищою освітою: 4 лікаря, 3 біологи.

Підготовка пацієнта до лабораторних досліджень

При взятті крові

Кров для дослідження здавати тільки натщесерце з 8:00 до 12:00 год.
Для виключення факторів, які можуть впливати на результати дослідження, необхідно дотримуватися таких правил підготовки пацієнта:

 • Взяття венозної крові здійснюється після 15 хвилинного відпочинку пацієнта.
 • За 12 годин до дослідження бажано виключити вживання алкоголю та приймання їжі.
 • За 3 години до дослідження виключити тютюнопаління. 
 • Виключити застосування ліків (якщо відмінити застосування ліків неможливо, необхідно проінформувати про це лабораторію). 
 • За 24 години до дослідження виключити фізичне та емоційне перенапруження.

Урогенітальні дослідження

Напередодні взяття матеріалу на урогенітальні інфекції та цитологічне дослідження необхідно:

 • Протягом 3-х годин утримуватися від сечопускання;
 • Виключити протягом 3-х діб вживання алкоголю, статеві контакти (жінкам — виключити спринцювання і використання внутрішньовагінальних свічок і мазей); 
 • Протягом 2-х тижнів не приймати антибактеріальні препарати.

  Перелік лабораторних досліджень
  «Клініко-діагностичної лабораторії КНП ОМКДЦ»

  Найменування дослідження Матеріал для дослідження
  Загально-клінічні дослідження
  1.
  Розгорнутий загальний аналіз крові Капілярна кров
  2.
  Загальний аналіз сечі (в т.ч. білок, глюкоза)
  Сеча
  3.
  Спермограма
  Сім’яна рідина
  3.
  Антиспермальні антитіла (Метод ІФА)
  Сім’яна рідина
  4.
  Загальний аналіз дуоденального вмісту
  Дуоденальний вміст
  5.
  Мікроскопічне дослідження на мікрофлору
  Урогенітальні проби, секрет простати тощо
  Цитологічні дослідження
  1. Цитологічне дослідження пунктатів щитовидної залози Тканина, вузли щитовидної з-зи
  2. Цитологічне дослідження гінекологічних препаратів Виділення, мазки, зішкреби
  3. Цитологічне дослідження бронхо-, ендоскопічного матеріалу Мазки-відбитки, промивні води тощо
  4. Цитологічне дослідження пунктатів пухлин різної локалізації
  Діагностика аутоімунних, системних, алергічних захворювань
  Кількісне визначення загальних імуноглобулінів

  1. Ig A загальний Сироватка крові
  2. Ig M загальний Сироватка крові
  3. Ig G загальний Сироватка крові
  4. Ig E загальний Сироватка крові
  Маркери аутоімунних, ревматоїдних  захворювань

  1. СКВ-тест (антитіла до ДНК при системному червоному вовчаку - експрес-тест)
  Сироватка крові
  2. ANA-S (антинуклеарні антитіла)
  Сироватка крові
  3. АССР (антитіла до циклічного цитрульованого пептиду)
  Сироватка крові
  4. АМА (антитмітохондріальні антитіла)
  Сироватка крові
  5. Антитіла до 2-спіральної ДНК
  Сироватка крові
  Біохімічні дослідження
  Гострофазові показники, специфічні білки та ін.

  1. АSL-О (антистрептолізин – О)
  Сироватка крові
  2. RF(pевматоїдний фактор)
  Сироватка крові
  3. CРБ (С-реактивний білок)
  Сироватка крові
  Показники білкового обміну

  1. Загальний білок
  Сироватка крові
  2. Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни) Сироватка крові
  3. Креатинін
  Сироватка крові
  4. Сечовина
  Сироватка крові
  5. Сечова кислота
  Сироватка крові
  Показники ліпідного обміну

  1. Ліпідограма (холестерин загальний, холестерин – ЛПВГ, β-ліпопротеїди, холестерин – β-ЛП, холестерин – пре-β-ЛП, тригліцериди, коефіцієнт атерогенності, тест на хіломікрони, тест на пре- пре-β-ліпопротеїди ) Сироватка крові + плазма крові
  (5 мл - з цитратом натрію 3,8%)
  2. Тригліцериди Сироватка крові
  3. β-ліпопротеїди Сироватка крові
  4. Холестерин загальний Сироватка крові
  5. Холестерин – ЛПВГ Сироватка крові
  Показники вуглеводного обміну

  1. С-пептид Сироватка крові
  2. Глюкоза Сироватка крові
  3. Тест толерантності до глюкози Сироватка крові
  4. Глікозильований гемоглобін Гемолізат крові
  Показники пігментного обміну

  1. Білірубін загальний Сироватка крові
  2. Білірубін прямий (кон’югований, зв’язаний) Сироватка крові
  Ферменти

  1. АлАТ (АЛТ, аланінамінотрансфераза) Сироватка крові
  2. АсАТ (АСТ, аспаратамінотрансфераза) Сироватка крові
  3. Альфа-амілаза Сироватка крові, разова сеча
  4. Гамаглутамілтрансфераза Сироватка крові
  5. Ліпаза Сироватка крові
  6. Фосфатаза лужна Сироватка крові
  Електроліти та мінерали

  1. Кальцій загальний Сироватка крові, добова сеча
  2. Фосфор неорганічний Сироватка крові, добова сеча
  3. Залізо Сироватка крові
  4. Калій Сироватка крові
  5. Натрій Сироватка крові
  6. Хлор Сироватка крові
  Дослідження гемостазу

  1. Коагулограма Плазма крові (5 мл - з цитратом натрію 3,8%)
  2. Протромбіновий індекс
  Плазма крові (5 мл - з цитратом натрію 3,8%)
  3. Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
  Плазма крові (5 мл - з цитратом натрію 3,8%)
  Гормональні дослідження
  Лабораторна оцінка стану щитовидної та паращитовидної залози

  1. ТТГ (тиреотропний гормон)
  Сироватка крові
  2. FТ3 (вільний трийодтиронін)
  Сироватка крові
  3. FT4 (вільний тироксин)
  Сироватка крові
  4. AT-pTTГ (антитіла до рецепторів ТТГ)
  Сироватка крові
  5. АТ-ТПО (aнтитіла до тиреопероксидази)
  Сироватка крові
  6. AT-ТГ (aнтитіла  до тиреоглобуліну)
  Сироватка крові
  7. ТГ (тиреоглобулін)
  Сироватка крові
  8. Паратгормон (паратиреоїдний гормон)
  Сироватка крові
  Лабораторна оцінка гормонального стану репродуктивної системи

  1. ЛГ (лютеїнізуючий гормон)
  Сироватка крові (вказати фазу МЦ)
  2. ФСГ (фолікулостимулюючий гормон)
  Сироватка крові (вказати фазу МЦ)
  3. Естрадіол
  Сироватка крові (вказати фазу МЦ)
  4. Прогестерон
  Сироватка крові (вказати термін вагітності або фазу МЦ)
  5. Пролактин
  Сироватка крові (вказати фазу МЦ; бажане трьохкратне обстеження)
  6. Тестостерон загальний
  Сироватка крові
  7. ДHЕА-S (дегідроепіандростерон-сульфат)
  Сироватка крові
  Лабораторна оцінка стану гіпофізарно-наднирникової системи
  1. Кортизол
  Сироватка крові
  2. АКТГ (адренокортикотропний гормон) Сироватка крові
  Онкомаркери
  1. АФП (альфа-фетопротеїн) Сироватка крові
  2. PSA загальний (простатспецифічний антиген загальний)
  Сироватка крові
  3. PSA вільний (простатспецифічний антиген вільний) Сироватка крові
  4. СА-125 (онкомаркер яєчників) 
  Сироватка крові
  5. СА 15-3 (онкомаркер молочної залози)
  Сироватка крові
  6. СА 19-9 (онкомаркер підшлункової залози) 
  Сироватка крові
  7. НЕ4 (ранній маркер раку яєчників) 
  Сироватка крові
  Діагностика вірусних гепатитів
  Гепатит А

  1. HAV Ig M (антитіла класу IgM до антигенів вірусу гепатиту A)
  Сироватка крові, плазма крові
  Гепатит В
  1. HbsAg (поверхневий антиген вірусу гепатиту B)
  Плазма крові
  2. HBV-ДНК (визначення ДНК вірусу гепатиту B методом ПЛР) Сироватка крові, плазма крові
  Гепатит С
  1. НСV-Ab (сумарні антитіла до антигенів вірусу гепатиту С)
  Сироватка крові, плазма крові
  2. HСV-РНК (визначення РНК вірусу гепатиту С методом ПЛР)
  Плазма крові
  Діагностика torch- та урогенітальних інфекцій
  Діагностика хламідіозу

  1. Сh.trachomatis-ДНК (якісне визначення методом ПЛР)
  Урогенітальні зішкреби, мазки, сеча, еякулят, слізна рідина, мазки із кон’юнктиви і ін.)
  2. ІФА-IgM до Ch. trachomatis (антитіла класу IgM до антигенів хламідії трахоматіс)
  Сироватка крові
  3. ІФА-IgG до Ch. trachomatis (антитіла класу IgG до антигенів хламідії трахоматіс)
  Сироватка крові
  4. Морфологічні структури хламідій (мікроскопія)
  Зішкреби з уретри, церві кального каналу, кон’юнктиви ока, носоглотки
  Діагностика міко- та уреаплазмозу

  1. Ur.Urеaliticum-ДНК (якісне визначення ДНК уреаплазми уреалітікум методом ПЛР)
  Урогенітальні зішкреби, мазки, сеча, еякулят і ін.
  2. Ur.Parvum-ДНК (якісне визначення ДНК уреаплазми парвум методом ПЛР)
  Урогенітальні зішкреби, мазки, сеча, еякулят і ін.
  3. M. hominis-ДНК (якісне визначення методом ПЛР)
  Урогенітальні зішкреби, мазки, сеча, еякулят і ін.
  4. M. genitalium-ДНК (якісне визначення методом ПЛР)
  Урогенітальні зішкреби, мазки, сеча, еякулят і ін.
  Діагностика трихомонозу

  1. Мікроскопічне дослідження на трихомонади
  Урогенітальні проби, секрет простати, еякулят, сеча тощо
  2. Tr.vaginalis - ДНК (якісне визначення трихомонади вагіналіс методом ПЛР) Урогенітальні проби, секрет простати, еякулят, сеча тощо
  Діагностика гонореї

  1. Мікроскопічне дослідження на диплококи
  Урогенітальні зішкреби, мазки, сеча, еякулят, слізна рідина, мазки із кон’юнктиви тощо
  Діагностика герпес-вірусної інфекції

  1. HSV -1,2-ДНК (якісне визначення ДНК вірусу простого герпесу 1 та 2 типу методом ПЛР)
  Вміст герпетичних міхурців, урогенітальні мазки та зішкреби, сироватка крові, слиз, сеча, еякулят, слізна рідина, ліквор тощо
  2. ІФА – IgM до HSV-1,2 (антитіла класу IgM до антигенів вірусу простого герпесу 1,2 типу)
  Сироватка крові
  3. ІФА – IgG до HSV-1,2 (антитіла класу IgG до антигенів вірусу простого герпесу 1,2 типу)
  Сироватка крові
  4. ІФА – IgG до HSV-6 (антитіла класу IgG до антигенів вірусу герпесу 6 типу)
  Сироватка крові
  Діагностика токсоплазмозу

  1. ІФА-IgM доToxoplasma gondiі (антитіла класу IgМ до токсоплазми гонді)
  Сироватка крові
  2. ІФА-IgG до Toxoplasma gondiі (антитіла класу IgG до токсоплазми гонді) Сироватка крові
  Діагностика цитомегаловірусної інфекції (ЦМВ)

  1. CMV-ДНК (якісне визначення ДНК цитомегаловірусу методом ПЛР)
  Урогентальний біоматеріал, слина, грудне молоко, ліквор, сироватка крові , плазма
  2. ІФА-IgM до CMV (антитіла класу IgМ до цитомегаловірусу)
  Сироватка крові
  3. ІФА-IgG до CMV (антитіла класу IgG до цитомегаловірусу)
  Сироватка крові
  Діагностика папіломавірусної інфекції ВКР (високого канцерогенного ризику)

  1. ВПЛ-16 (якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини 16 типу ВКР методом ПЛР)
  Зішкреби з цервікального каналу, уретри
  2. HPV-1 (якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини,  31, 35, 39, 59 типів ВКР методом ПЛР)
  Зішкреби з цервікального каналу, уретри
  3. HPV-2 (якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини 33, 45, 52, 58, 67 типів ВКР методом ПЛР)
  Зішкреби з цервікального каналу, уретри
  Діагностика сифілісу

  1. РМП – реакція мікропреципітації, якісна методика Плазма крові
  Інші інфекції
  Діагностика інфекційного мононуклеозу

  1. ВЕБ- VCA- IgM (антитіла класу IgM до до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр)
  Сироватка крові
  2. ВЕБ- NA- IgG (антитіла класу IgG до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр)
  Сироватка крові
  Діагностика бореліозу (хвороба Лайма)

  1. Хвороба Лайма IgM (IgM класу до збудників іксодових кліщових бореліозів)
  Сироватка крові
  2. Хвороба Лайма IgG (IgG класу до збудників іксодових кліщових бореліозів)
  Сироватка крові
  Гастродослідження
  1. ІФА-IgG до H.рylory (антитіла класу IgG до Helicobakter Pylory)
  Сироватка крові

  Клініко-діагностична лабораторія КНП ОМКДЦ постійно бере участь у Програмах зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень в наступних раундах: «Клінічна біохімія», «Імунохімія», «Онкомаркери», «ТОРЧ-інфекції», «Вірусні гепатити». Загальна оцінка точності результатів вимірювань є високою (100%).