http://omdc.zhitomir.ua/
Телефон КНП ОМКДЦ
47-49-19

Урядова «гаряча лінія»
1545

Управління охорони здоров'я
47-44-22

Міністерства охорони здоров’я
0-800-801-333
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради
Телефон ОМКДЦ
(0412) 47-36-90
(068) 133-53-57

м. Житомир, вул. Пушкінська, 1

Наші підрозділи

Відділення функціональної діагностики

Бойченко Тетяна Миколаївна

Багатопрофільний підрозділ діагностичного центру, який оснащений сучасною новітньою медичною апаратурою зарубіжного і вітчизняного виробництва. У відділенні проводиться обстеження серцево-судинної, нервової системи, органів дихання, магістральних та периферичних судин. Працює також центральна станція дистанційної системи «Тредекс».

У відділенні 8 лікарів, вищої кваліфікаційної категорії. Завідувачка відділенням — експерт з функціональної діагностики, лікар вищої категорії Бойченко Тетяна Миколаївна.

В умовах цетру можливим є сучасне ультразвукове дослідження серця – ехокардіографія. Дослідження проводиться на сучасному ультразвуковому апараті експертного класу Xario Toshiba. Апаратура оснащена кольоровим допплерівським режимом, поряд з іншими режимами (М- і В-режими, імпульсна та постійна допплерографія). Це дозволяє діагностувати вроджені і набуті вади серця, їх ускладнення, досліджувати стан внутрішньосерцевої геодинаміки, визначати розмір порожнин серця, стан стінок, зони інфаркту, новоутворення, зміни в перикарді, стан клапанного апарату серця та інше. Достовірність цього методу майже 100%.

 

Проведення УЗ дослідження

Направляються хворі з ІХС, гіпертонічною хворобою, кардіоміопатіями, вродженими та набутими вадами серця, пухлинами серця, перикардитами, легеневою гіпертензією та іншою серцево-судинною патологією.

Серед методів дослідження серця найпоширенішим є електрокардіографія. Дослідження проводиться на сучасних електрокардіографах зарубіжного та вітчизняного виробництва. Ми маємо можливість оцінити порушення таких функцій серця як збудливість та провідність імпульсу по нервово-м'язовому волокну, наявність змін у серці (інфаркт міокарду, гіпоксія та ін.), гіпертрофію відділів серця, ритм його роботи. При необхідності проводимо проби з фізичним навантаженням та медикаментозні проби.

Показами до проведення ЕКГ є: особи, старші 40 років, що звертаються за медичною допомогою, НЦД, вегето-судинна дистонія, різноманітні порушення ритму та провідності, ішемічна хвороба серця, міокардити, інфаркт міокарду, артеріальна гіпертензія, міокардіодистрофія, вроджені вади серця, захворювання легень з проявами серцево-легеневої недостатності, синкопальні стани, підготовка до оперативних втручань та інше.

Особливої підготовки ехокрадіографія та електрокардіографія не потребують.

Одним із найбільш поширених і доступних методів неінвазивної інструментальної діагностики аритмій і порушень провідності серця є холтерівське моніторування ЕКГ — тривала реєстрація ЕКГ в умовах повсякденної активності пацієнта з подальшим аналізом отриманих даних. Цей метод застосовується для діагностики ІХС, порушень ритму та провідності серця, а також дозволяє оцінити ефективність лікування серцево-судинних захворювань.

Тривале моніторування ЕКГ дозволяє:

 • оцінити зв'язок аритмій та клінічної симптоматики, у тому числі синкопальних станів;
 • виявити минучі порушення серцевого ритму;
 • зареєструвати моменти виникнення та припинення пароксизмів;
 • здійснити кількісну та якісну оцінку аритмій, важливу для стратифікації ризику;
 • встановити залежність виникнення аритмій від недостатності коронарного кровопостачання;
 • кількісно оцінювати ефективність та безпеку медикаментозного лікування аритмій.

Навантажувальні проби — велоергометрія — поширений і доступний метод діагностики та обстеження хворих з серцево-судинними захворюваннями. Під час дослідження пацієнт здійснює дозоване фізичне навантаження на велоергометрі, при цьому реєструється ЕКГ, пульс та артеріальний тиск. Дослідження проводиться в амбулаторних умовах.

Основними показами для проведення ВЕМ є:

 • оцінка толерантності до фізичного навантаження;
 • діагностика хронічних форм ІХС;
 • оцінка функціонального стану хворих на ІХС, з іншою кардіальною та екстракардіальною патологією, а також здорових осіб, у тому числі спортсменів;
 • оцінка ефективності призначеної терапії;
 • стратифікація ризику в пацієнтів з різними формами ІХС.

Підготовка пацієнта:

Дослідження проводиться в першій половині дня, не пізніше 11:00. За три дні до проведення ВЕМ необхідно припинити прийом бета-блокаторів, діуретиків, нітратів, серцевих глікозидів. Напередодні обстеження не палити. За дві години до обстеження дозволяється легкий сніданок. Необхідне попереднє проведення ехокардіографії.

Ультразвукове дослідження судин включає ультразвукове ангіосканування та ультразвукову допплерографію. Дослідження проводиться на сучасних апаратах Xario та Mindray, які оснащені сучасними програмами та гарантують високу точність обстеження та вимірювання показників.

Дуплексне ангіосканування судин брахіоцефальної ділянки дозволяє дослідити загальні, внутрішні та зовнішні сонні артерії та хребцеву артерію. Двомірний режим дає можливість візуалізувати судину в реальному масштабі часу і оцінити стан стінки (товщину, щільність, наявність атеросклеротичних бляшок, аневризматичних розширень, розшарування), розміри судин (діаметр, площу, наявність стенозу, процент стенозування планометричним методом), навколосудинний простір (здавлення судин об'ємними утвореннями), товщину комплексу інтима-медіа, його характеристики (товщину, однорідність).

Направляються хворі з:

 • вегето-судонною дистонією;
 • атеросклеротичними ураженнями магістральних артерій голови з ознаками розладу церебрального кровообігу;
 • вертебро-базилярною недостатністю;
 • артеріальною гіпертензією;
 • дисциркуляторною енцефалопатією;
 • синдромом внутрішньочерепної гіпертензії;
 • гострими порушеннями мозкового кровообігу, транзиторними ішемічними приступами;
 • стенозами магістральних артерій головного мозку (екстракраніального відділу);
 • оклюзійними ураженнями артерій головного мозку в екстракраніальному відділі;
 • синдромом «підключичного обкрадання»;
 • черепно-мозковими травмами з ознаками порушення мозкового кровообігу;
 • синдромом генералізованого церебрального вазоспазму;
 • пухлинами і пухлиноподібними захворюваннями головного мозку з ознаками порушення мозкового кровообігу;
 • остеохондрозом шийного відділу хребта з ознаками ураження хребцевих артерій.

Транскраніальна допплерографія — вивчення судин головного мозку та дослідження кровотоку по переднім, середнім та загальним мозковим артеріям, основній та хребцевій (сегмент Y 4) артеріям та венам Розенталя, Галена. Метод дозволяє виявити:

 • зони оклюзії інтракраніальних судин;
 • стеноз судин більше 60% (дефект заповнення кольорової картограми, зростання швидкісних характеристик);
 • наявність артеріовенозних мальформацій, судинних пухлин;
 • наявність вазоспазму.

Ультразвукове дослідження артерій та вен займає одне з провідних місць в діагностиці судинних захворювань кінцівок. Оскільки цей метод неінвазивний і на даний час максимально інформативний, його без особливих обмежень можна застосовувати з метою вибору тактики оперативного втручання, динамічного спостереження і оцінки результату лікування.

Покази:

 1. 1. атеросклеротичні ураження судин верхніх та нижніх кінцівок;
 2. 2. облітеруючий ендартеріїт;
 3. 3. стенотичні ураження та оклюзії артерій кінцівок;
 4. 4. синдром «підключичного обкрадання»;
 5. 5. діабетична ангіопатія;
 6. 6. системні захворювання та травматичні ураження з ознаками порушення периферичного кровообігу;
 7. 7. варикозне розширення та тромбоз вен нижніх кінцівок.

У відділенні впроваджено новий метод діагностики венозних тромбозів  ультразвукова еластографія. Своєчасна діагностика та лікування венозних тромбозів є глобальною медико-соціальною проблемою. Висока частота тромбоемболії легеневої артерії, асоційованої з венозними тромбозами, свідчить про її актуальність. Еластографія в діагностиці захворювань вен дає можливість ранньої діагностики емболозагрозливих тромбів, що під час звичайного ультразвукового дослідження не помітно. Це дозволяє більш точно встановити діагноз та визначитися з тактикою подальшого лікуваня.

Особливої підготовки для проведення ангіосканування не потрібно.

Нейрофізіологічні методи обстеження дозволяють визначити стан мозкового кровообігу та екстра краніальних судин, мозкових клітин, шлуночкових систем мозку та виявити наявність об’ємного процесу головного мозку.

Для дослідження мозкового кровообігу методом реоенцефалографії використовується комп’ютерний реографічний комплекс «РЕОТЕСТ» (Харків). Проводиться обстеження басейнів внутрішньої сонної, хребцевої артерії, при якому оцінюється стан пульсового кровонаповнення судин, тонус артерій та вен, венозний відток, еластичність судинної стінки.

Покази:

 1. 1. гіпертонічна хвороба;
 2. 2. вегето-судинна дистонія;
 3. 3. мігрень;
 4. 4. атеросклероз церебральних судин;
 5. 5. гостре порушення мозкового кровообігу;
 6. 6. вертебро-базилярна недостатність;
 7. 7. дисциркуляторна енцефалопатія;

Підготовкa: в день обстеження відміняються препарати, які впливають на тонус судин.

Для реєстрації біопотенціалів мозкових клітин, що відображають функціональну активність мозку, використовують комп’ютерний енцефалограф Braintest (Харків). Метод дозволяє виявити вогнищеві та дифузні ураження мозку, дисфункції серединних структур мозку. Проводиться дослідження як фонової кривої, так і ЕЕГ при провокаційних пробах з гіпервентиляцією та ритмічною фотостимуляцією, метод зорових та когнітивних викликаних потенціалів. Дана система дозволяє проводити реєстрацію, зберігання та спектральний аналіз отриманих результатів. Новинкою є запис електроенцефалограми з одночасним відеозображенням пацієнта, що дозволяє слідкувати за станом пацієнта під час проведення дослідження.

Когнітивні викликані потенціали при ЕЕГ - це реакція мозку на зовнішній подразник. Аналізується когнітивна функція мозку, пов'язана з розпізнаваннячм, запам'ятовуванням та аналізом інформації.

Покази - нейроінфекції, порушення мозкового кровообігу, пухлини мозку, дисциркуляторна енцефалопатія. 

ЕЕГ цінна при епілепсії, черепно-мозкових травмах, нейроінфекціях, об'ємних процесах, гострих порушеннях мозкового кровообігу, енцефалопатії, енурезі, синкопальних станах неясного генезу, гіпоталамічному синдромі. Метод дозволяє контролювати функціональний стан мозку в динаміці процесу лікування. Підготовка — в день обстеження відміняються снодійні, протисудомні препарати, транквілізатори.

Дослідження функції зовнішнього дихання проводиться на комп’ютерному спірометричному обладнанні  BTL-08 SPIRO (Великобританія), який дозволяє оцінити рестриктивні та обструктивні типи порушень зовнішнього дихання; проведення проб з бронхолітиками дає можливість виявити динамічну обструкцію бронхів. Підготовка — через 2 години після приймання їжі, відміна бронходилятатора короткої дії за 6 годин, пролонгованої дії за 12 годин.

У відділенні працює центральна станція дистанційної системи передачі ЕКГ по телефонному зв’язку "Тредекс". Проводиться оцінка та рання діагностика порушень ритму, ішемічних змін, при необхідності консультації спеціалістів.

Для діагностики патології нервово-м’язової системи використовуеться електронейроміографія. В основі метода лежить стимуляція периферичних нервів електричними імпульсами з подальшою відповіддю м’язів. Оцінюємо характер та рівень ураження периферичного нерва. Цей метод дозволяє швидко та точно поставити діагноз та призначити специфиічне лікування.Проводиться стимуляційна ЕНМГ верхніх та нижніх кінцівок.

Покази:
•    полінейропатії
•    травми спини
•    неврити
•    остеохондроз
•    розсіяний склероз
•    міастенії
•    тунельні синдроми
•    радикулопатії
•    хвороба Паркінсона

Протипокази:

 • епілепсія
 • психічні розлади
 • наявність кардіостимулятора

Підготовка до обстеження. За 3 години до обстеження не вживати напої з кофеїном, не палити. Перед проведенням дослідження необхідно повідомити, якщо ви приймаєте препарати, які впливають на нервову систему, зокрема, міорелаксанти або антихолінестеразні препарати. При обстеженні з приводу міастенії рекомендується припинити або значно обмеджити прийом цих препаратів. Повідомити, якщо ви приймаєете антикоагулянти або вам імплантований кардіостимулятор.